Webdesign Bart

Privacy Policy

Verantwoordelijke

Bart Raymakers, Webdesign Bart, Galgeveldstraat 29, 3293 Diest

info@webdesignbart.be, BTW BE 0553.890.586

Deze privacy policy zet de privacypraktijken van Webdesign Bart met betrekking tot deze website uiteen (hierna: de ‘Privacy Policy’). Aangezien ik er me toe verbind om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, zal ik in deze Privacy Policy uitleggen hoe ik jouw persoonsgegevens zal behandelen en dit in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en geüpdatet, en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG zodra die in werking treedt (hierna de ‘Privacy Wet’). Deze Privacy Policy laat ons toe om open en transparant te zijn zodat jij betekenisvolle keuzes kunt maken met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Mijn Privacy Policy verduidelijkt:

 • welke persoonsgegevens worden verzameld;
 • hoe ik jouw persoonsgegevens gebruik en met wie deze kunnen worden gedeeld;
 • jouw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie.

Jouw persoonsgegevens zullen worden verzameld en verwerkt door Webdesign Bart, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0553.890.586. Deze Privacy Policy dien je samen te lezen met mijn Cookie Policy. Ik behoud mij het recht om wijzigingen aan te brengen aan mijn Privacy Policy. De meest recente versie van mijn Privacy Policy zal steeds beschikbaar zijn op mijn website. Deze Privacy Policy werd voor het laatst op 18 maart 2020 herzien en geüpdate.Door mijn website te gebruiken, geef je mij de toestemming om jouw persoonsgegevens te verzamelen voor de in deze Privacy Policy aangegeven doeleinden.


Welke persoonsgegevens verzamel ik?

Ik verzamel diverse persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die je mij geeft: je naam, e-mailadres, telefoonnummer wanneer je deze gegevens invult in het contactformulier en alle bijkomende informatie naar aanleiding van het aankopen van diensten.
 • Persoonsgegevens die ik ontvang door jouw gebruik van mijn website of diensten:
 • loginformatie: ik bewaar sommige gegevens in serverlogs zoals, maar niet beperkt tot:
 • het Internet Protocol-adres;
 • de browserinformatie;
 • de externe website die je doorstuurde;
 • de pagina’s die je bezocht op mijn website;
 • het tijdstip en de datum van iedere pagina die je bezocht;
 • details over hoe je mijn diensten gebruikt.
 • apparaatinformatie: ik kan apparaatspecifieke gegevens verzamelen bv. serienummer, hardwaretype, versie enz;
 • lokale opslag: met gebruik van browser-webopslag, applicatiegegevenscaches en andere mechanismen op jouw apparaat kan ik gegevens verzamelen en opslaan (met inbegrip van persoonsgegevens);
 • cookies: ik gebruik cookies om mijn bezoekers te identificeren, om aangepaste voorkeursinstellingen te onthouden (bv. taal), … (voor meer informatie over wat cookies zijn en hun gebruik verwijs ik graag naar mijn Cookies Policy).

Hoe gebruik ik jouw persoonsgegevens?

Ik gebruik jouw persoonsgegevens om mijn diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.Ik kan jouw persoonsgegevens gebruiken om:

 • met je te communiceren, met name door feedback te geven over vragen die je stelde via het contactformulier;
 • het gebruik van mijn diensten aan je te promoten op deze website.

Ik zal jouw persoonsgegevens enkel delen:

 • met jouw toestemming: ik zal jouw persoonsgegevens enkel met jouw toestemming met andere vennootschappen delen – te onderscheiden van Webdesign Bart. Houd er rekening mee dat de sociale media-aanbieder jouw persoonsgegevens kan verzamelen, indien je op een sociale mediaknop drukt. In dat geval zal de privacy policy van die aanbieder van toepassing zijn;
 • om juridische redenen: ik kan jouw persoonsgegevens delen om te voldoen aan eender welke van toepassing zijnde wet of regulering of om tegemoet te komen aan een bevel van een bevoegd toezichthoudend orgaan;
 • met entiteiten die persoonsgegevens voor mij verwerken: deze entiteiten mogen de persoonsgegevens enkel verwerken op mijn instructie en om de doeleinden die noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Deze entiteiten zijn evenzeer gebonden door de Privacy Wet.

Jouw rechten

Je kan mij vragen om je kosteloos over te maken:

 • alle persoonsgegevens die ik over je bijhoud;
 • verdere informatie over het doel van het verzamelen van jouw persoonsgegevens;
 • bijkomende informatie over de ontvangers van jouw persoonsgegevens of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht om kosteloos een kopie van alle relevante in verwerking zijnde persoonsgegevens in een verstaanbare vorm te ontvangen.

Je hebt het recht om kosteloos een kopie van alle relevante in verwerking zijnde persoonsgegevens in een verstaanbare vorm te ontvangen.

Alle incorrecte, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens alsook alle persoonsgegevens die jouw fundamentele rechten schenden, zullen op verzoek kosteloos worden verwijderd of gerectificeerd.

Je kan mij opdragen om jouw persoonsgegevens niet te verwerken of je kunt kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (voor zover je een dwingende en gerechtvaardigde reden kunt voorleggen).

Ik zal in geen geval persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of persoonsgegevens over gezondheid of iemands seksueel leven verwerken.


Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of indien je een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van jouw persoonsgegevens wenst in te dienen of indien je een bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je mij een e-mail sturen via info@webdesignbart.be. Ik zal je zo snel als redelijkerwijs mogelijk is de relevante informatie of het relevante antwoord overmaken.

Dit zal in geen geval later dan 30 dagen na de ontvangst van het verzoek indien het een verzoek tot inzage betreft en 30 dagen na het indienen van een bezwaar tegen het verwerken of een verzoek tot aanpassing of wissing.

Deze privacy policy heeft uitsluitend betrekking op deze website.

Meest recente update: 18 maart 2020.

Webdesign Bart

Galgeveldstraat 29 | 3293 Diest

0456 15 62 43 | info@webdesignbart.be